L’església de Santa Maria

L'església de Santa Maria

És una església de façana neoclàssica amb una petita portada de pedra flanquejada per columnes jòniques que sostenen un entaulament amb una fornícula central envoltada d’elements decoratius. La imatge que ocupa aquesta fornícula és del 1991 i l’ha feta el jesuïta P. Casanoves. El remat de la façana és un frontó triangular actualment amb un rellotge enmig. El campanar té una base quadrada i dos pisos superiors octogonals.

La planta està organitzada en tres naus, força modificades amb el temps. La nau central està coberta amb volta cilíndrica d’arcs torals i llunetes amb finestrals finament motllurats. Els elements suportadors són grans pilastres adossades als murs que separen les naus. Tenen grans capitells d’ordre compost i una amplia cornissa decorativa. La pavimentació és nova i feta de mosaic.

Als peus de l’església hi ha el cor que disposa d’un orgue barroc del que avui només en resta la caixa de fusta i algunes manxes. L’altar principal està coronat per una gran petxina; és força modern, dels anys setanta aproximadament, i està fet amb peces d’obra vista. També la capella del Santíssim Salvador és molt moderna; resta separada del conjunt per unes vidrieres. El balustre i l’escala d’accés daten del 1957.